Přehled hlášení bolidů-2023-03-15
Logo ASU
 

2023-03-15

Čas: 20:30 SEČ/SELČ
Místo : Praha 9 - Prosek, Vysočanská 555/67
Okres: Praha 9 - Prosek
Okolnosti pozorování:
pozorováno od vchodu do budovy (Vysočanská 555/67) směrem přímo na sever (přímka směrem na budovu Jablonecká 423/70), cca 35° nad horizontem, úhel pádu cca 45°

Jasnost : cca násobek Venuše/výbuch ohňostroje
Trvání: 2-3
Začátek dráhy : směr Měšice (sever), výška 45°
Konec dráhy: směr Líbezlice (sever), výška 30°
Popis bolidu:
úhel pádu cca 45°, ve dvou třetinách viditelné dráhy výraznější zazáření, poté rozpad na více fragmentů.
Zvukové jevy: nezaregistrováno

Do databáze vloženo 2023-03-16/07:16

zpět