Přehled hlášení bolidů-2020-03-11
Logo ASU
 

2020-03-11

Čas: 18:15 SEČ/SELČ
Místo : Prosetín okr.Ždár nad Sáz
Okres: ZR
Okolnosti pozorování:
Viděl jsem jej z auta.Proletěl nad východním obzorem ve směru od severu zhruba pod úhlem víc než 45 stupňů a rozpadl se.

Jasnost : Velmi jasný bylo ješte dost světla
Trvání: 2
Začátek dráhy : sever
Konec dráhy: východ - jihovýchod
Popis bolidu:

Zvukové jevy:

Do databáze vloženo 2020-03-12/19:12

zpět