Přehled hlášení bolidů-2019-12-29
Logo ASU
 

2019-12-29

Čas: 20:30 SEČ/SELČ
Místo : Ostroměř (kousek za vlakovým nádražím)
Okres: Jičín
Okolnosti pozorování:
Šli jsme z bowlingu a naproti nám mělo přijet auto. Bylo bezvětří, tma a velmi jasná obloha plná hvězd. Když jsem spatřil velmi jasný svítící bod letící přes oblohu poměrně nízko nad obzorem. Letěl dost pomalu, ale na letadlo zase příliš rychle. Ještě jsem stačil upozornit manželku a našeho známého a oba viděli tento úkaz také. Známý jen prohodil ^^kometa^^ i když je jasné, že kometa to nebyla - řekl to asi kvůli světelné stopě, kterou za sebou objekt nechával.

Jasnost : jasnější než hvězdy a Měsíc
Trvání: 3-5
Začátek dráhy :
Konec dráhy:
Popis bolidu:
Nikdy jsem neviděl nic tak jasného a poměrně pomalu letícího. Zdánlivě to vypadalo, že jsme si ho všimli jak letí od Tereziných Darů směrem na Chomutice a vypadalo to že klesá, ale nemění jas. Pak zmizel za budovou firmy Kámen Ostroměř. Všechny nás napadlo - snad nespadl u nás v Chomuticích. Při pozorování jsme se nacházeli v Ostroměři mezi vlakovým nádražím a Kamenem Ostroměř (firma).
Zvukové jevy: žádné

Do databáze vloženo 2019-12-30/23:30

zpět