Přehled hlášení bolidů-2013-08-24
Logo ASU
 

2013-08-24

Čas: 21:01 SEČ/SELČ
Místo : Nemotice
Okres: Vyškov
Okolnosti pozorování:
Při návratu z
návštěvy známých
jsme zhruba
uprostřed vesnice,
při přecházení
žel.přejezdu tratě
Nemotice-Koryčany,
oba znenadání
zahlédli nad jižním
obzorem nazelenalou
stopu ^^něčeho^^ co
asi ve 2/3 viditelné
kouřové stopy
viditelně asi na 1
vteřinu zjasnilo
zeleným zábleskem
tak, že bylo vidět
mraky v nejbližím
okolí zjasnění.
Jelikož jsme šli ve
směru ze západu na
východ, měli jsme
úkaz po pravé ruce.
Kouřové stopy jsme
si nemohli
nevšimnout už kvůli
její barvě a délce.
Přesnější čas na
sekundy nejsem
schopný určit,
stačil jsem se jen
podívat na mobil,
ale bylo po 21.hod.
mezi první a druhou
minutou.

Jasnost : Pokud Venuše má při největší jasnosti kolem -4mag, tohle bylo při onom zjasnění ještě jas
Trvání: 3
Začátek dráhy : Dráha od severozápadu - jakoby od sousední obce Snovídky, ale kouřová stopa začínala až na
Konec dráhy: Směr dráhy na jihovýchod - jakoby nad sousední obec Mouchnice.
Popis bolidu:
Noc nebyla zrovna
jasná, bylo pod
mrakem, jen sem tam
bylo vidět hvězdy.
Nejprve jsme si
^^nahoře^^ vpravo od
nás všimli celkem
jasné nazelenalé
stopy jakoby od
světlice. Během
okamžiku se tato
stopa zjasnila
natolik, že bylo
možné rozpoznat
tvary mraků
^^poblíž^^. Zjasnění
mohlo být asi tak
sekundové, mělo
kulový tvar. Nezdálo
se nám, že by došlo
k rozpadu na menší
části. Vím, že to
nebude zrovna
nejlepší přirovnání,
ale kulové zjasnění
se podobalo asi jako
když došlo ke
katastrofě při
návratu Columbie,
zachycené kamerami a
vysílané tehdy v TV,
a největší část
rozpadlé Columbie
utvořila nejjasnější
žhavou kouli.
Samozřejmě tohle
zjasnění trvalo
podstatně kratší
dobu.
Zvukové jevy: žádné

Do databáze vloženo 2013-08-27/00:27

zpět